Úvodní informace
Plánované větrné parky v okolí
Informace o větrných elektrárnách
Fotogalerie
Zprávy o všem, co se děje kolem nás
Odkazy na další zdroje informací
Úložiště radioaktivního odpadu

18. duben
Den proti úložišti na Vysočině

Napište nám
info@dejmalka.cz

Počitadlo přístupů

Aktualizováno
8.4.2015

Vítejte na stránkách občanského sdružení Dejmalka o.s.

Sdružení má svůj původ v občanské iniciativě Dejmalka, která vznikla ve snaze zabránit plánované výstavbě parku větrných elektráren v lokalitě Dejmalka.

Cílem občanského sdružení je ochrana přírody a krajiny na území České republiky, se zvláštním přihlédnutím ke katastrálnímu území obcí Bukov, Dolní Rožínka, Milasín, Moravec, Rožná, Strážek, Střítež a Věžná a katastrálnímu uzemí místně příslušných částí těchto obcí.

Naší snahou je bránit další industrializaci krajiny, kterou v současné době přináší živelná a neregulovaná výstavba větrných elektráren. Zachování relativně nepoškozeného životního prostředí je podle nás mnohem důležitější než pochybný zisk plynoucí z těchto staveb.

V současnosti se snažíme zabránit výstavbě 5 VTE v lokalitě Dejmalka a asi 15 VTE v okolí obce Strážek.

Na těchto stránkách naleznete velké množství informací o větrných elektrárnách. Údaje pocházejí z různých domácích i zahraničních pramenů a pomohou vám utvořit si vlastní a objektivní názor na výše zmiňované obří stavby.

Narozdíl od přikrášlených a zkreslených informací, které veřejnosti podsouvají investorské firmy, se zde dozvíte, že větrné elektrárny rozhodně nepředstavují ekologický a technologický "zázrak" ale spíše lákavý způsob, jak rychle zbohatnout na úkor druhých.

Výňatek z otevřeného dopisu občanských sdružení bojujících proti živelné a neplánované výstavbě větrných elektráren v České republice.

Kdo nám nabízí stavby VTE?

Firmy, které teď masivně pročesávají snad všechny menší vesnice na Vysočině (i jinde v ČR) a lobují za své výrobky, předkládají zcela neobjektivní, zkreslené a matoucí informace, přikrášlené frázemi o ekologii, jednostranně zaměřené hlavně na získání souhlasu obcí s umístěním elektráren v jejich katastru. Jsou to většinou společnosti s ručením omezeným nebo fyzické osoby podnikající s živnostenským listem. Podle výpisů z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu byla jejich dosavadní činnost na hony vzdálená větrným elektrárnám. Tyto firmy používají při svých prezentacích téměř nátlakově argumenty jako: "když nebudou větrné elektrárny ve vašem katastru, tak budou u sousední obce, oni budou brát peníze a vy na to budete jen koukat a nebudete z toho mít nic". Čerpají především z idealistických výroků Hnutí Duha, které nepřipouštějí žádné negativní dopady. Přicházejí s demagogií o čisté, laciné energii, o zvyšování pracovních příležitostí, dokonce o zavírání tepelných a jaderných elektráren. Nakonec přihodí slib "velkorysé" sumy do obecní pokladničky v hodnotě okolo 200 tisíc korun ročně za každý větrník. To celé je pak posíleno přesvědčováním, že na 150metrová pohybující se monstra si časem zvykneme, stejně jako třeba na zesilovače televizních signálů nebo dokonce sloupy veřejného osvětlení. Je toto normální postup v krajině, která je dosud poměrně zachovaná a nezničená průmyslem, s mnoha chráněnými oblastmi, a tudíž vyhledávaná pro rekreaci a turistiku?

Příspěvek do rozpočtu připomíná úplatek

Tzv. příspěvek do obecního rozpočtu není vůbec nijak charakterizován (např. jako kompenzace zákonitého poklesu cen nemovitostí nebo snížení přínosu z turistiky) a někdy je i určeno, jak má být obcí využit. Často se bohužel stává, že obecní zastupitelstva nebo starostové (hlavně menších obcí s menším rozpočtem) se záměrem souhlasí bez velkého rozmýšlení. Někteří si vůbec neuvědomují, že vlastně kupují zajíce v pytli, nepátrají po minulosti firem, nestarají se příliš o trvalý rozvoj obce, nezajímá je ani důvod, proč tyto firmy nabízejí peníze obci a nikoli jen vlastníkům pozemků. Vidí pouze peníze navíc do rozpočtu obce. Je však vůbec možné sepsat v současné době a v současném právním a podnikatelském prostředí smlouvu s nějakou firmou na více než 20 let? Jaká je jistota, že smluvený příspěvek bude obec skutečně dostávat po celou dobu? Proč musí průkopníci těchto zařízení za své záměry obcím platit, když tvrdí, že větrná energie je tak šetrná, čistá a výhodná? Není to nakonec spíše tak, že si vlastně zaplatí nás - obyvatele, abychom v případě problémů s větrnými elektrárnami mlčeli?

Celé znění dopisu naleznete zde

Aktuality