Úvodní informace
Plánované větrné parky v okolí
Informace o větrných elektrárnách
Fotogalerie
Zprávy o všem, co se děje kolem nás
Odkazy na další zdroje informací
Úložiště radioaktivního odpadu

18. duben
Den proti úložišti na Vysočině

Napište nám
info@dejmalka.cz

Počitadlo přístupů

Aktualizováno
8.4.2015

NESOUHLASÍME
s geologickým průzkumem a podpisem
"Dohody o vzájemné spolupráci a podmínkách zapojení obce do procesu výběru lokality"

Říkáme NE
trvalému úložišti radioaktivního odpadu !!Proč nechceme jaderné úložiště:

  • Vadí nám kumulování ekologické zátěže a průmyslových činností v našem blízkém okolí, které přinášejí
    zvýšení hluku, prašnosti, exhalací a jiných negativních jevů.

  • Budoucnost našeho regionu patří šetrnému zemědělství, turistice, řemeslům a drobným formám podnikání.

  • Bojíme se reálného poklesu cen nemovitostí v oblasti

  • Bojíme se možnosti kontaminace spodních vod

  • Nevěříme slibům, které dávají úředníci z Prahy

A stejně jako před několika lety si většina našich starostů a zastupitelů myslí, že peníze jsou alfou a omegou veškerého jejich snažení...

"Až bude pokácený poslední strom, až bude poslední řeka otrávená, až bude chycena poslední ryba, tehdy poznáme, že peníze se nedají jíst"
indiáni kmene Cree

Aktuality