Úvodní informace
Plánované větrné parky v okolí
Informace o větrných elektrárnách
Fotogalerie
Zprávy o všem, co se děje kolem nás
Odkazy na další zdroje informací
Úložiště radioaktivního odpadu

18. duben
Den proti úložišti na Vysočině

Napište nám
info@dejmalka.cz

Počitadlo přístupů

Aktualizováno
8.4.2015

Úvod

V části Elektrárny naleznete nejrůznější informace týkající se větrných elektráren. Jedná se především o odkazy na různé články. U každého odkazu je uvedena krátka anotace.

Úvodem jsme připravili několik odkazů na články, které se zabývají obecnými principy využití obnovitelných zdrojů, zejména pak větrné energie a technickými aspekty větrných elektráren.

Rozbor a doporučení Odborné sekce SZ Krajina k plánované výstavbě větrných turbín na zemí ČR
(PDF, 108 KB)
Autor: RNDr. Martin Culek, Ph.D.
Organizace: Strana zelených, Odborná sekce SZ Krajina
Publikováno: 11.1.2008, Neviditelný pes
Dokument podrobně rozebírá případné dopady rozsáhlé výstavby VTE na území České republiky.

Klimatický potenciál větrné energetiky PDF, 139 KB)
Autor: Mgr. David Hanslian
Organizace: Oddělení pro větrnou energii, Ústav fyziky atmosféry AV ČR
Publikováno: 18.7.2007, Veronica - sborník příspěvků z odborného semináře "Větrné elektrárny v Jihomoravském kraji"
Článek se týká způsobů vyhodnocování vhodnosti lokality v souvislosti s využitím větrné energie.

Vítr, obnovitelná energie
Větrný potenciál České republiky a možnosti jeho využití

Autoři: Jiří Hošek, Josef Štekl
Publikováno: Vesmír 84, 332, 2005/6
Článek čtenáře seznamuje s možnostmi využití větrné energie v České republice a stručně popisuje základní principy větrného plánování.

Fakta a mýty o obnovitelných zdrojích (I)
Fakta a mýty o obnovitelných zdrojích (II)

Autoři: prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc., prof. Ing. Jaroslav Kaminský, CSc.
Organizace: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum
Publikováno: 8.4.2004, server www.tzb-info.cz
Fundovaný rozbor problematiky využití všech typů obnovitelných zdrojů, včetně větrné energie. Článek obsahuje spoustu technických informací, které jsou však podány srozumitelnou a čtivou formou.

Aktuality